let op: het bovenstaande formulier is (mogelijk) scrolbaar.
Meerdere behandelingen tegelijk boeken? Klik dan hier

Privacyverklaring & cookiestatement

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautastic, van haar klanten verwerkt. Indien je klant wordt van Beautastic, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beautastic hebt verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Romana van Vliet

Beautastic
3401 CN, IJsselstein

Beautastic is bereikbaar via:
06-11222734

info@beautastic.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt Beautastic en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  1. Voor- en achternaam
  2. Geboortedatum
  3. Telefoonnummer
  4. E-mailadres
  5. Adres
  6. Eventuele gezondheidsgegevens via huid, haar of nagel diagnose/intakeformulier
  7. Product gebruik in de salon en eventueel thuis
  8. Voor- en nafoto’s van de behandeling
  9. Afhandelen betaling

2.2 Beautastic verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) De naam, het adres en het telefoonnummer worden gebruikt voor:

Aanleggen dossier nieuwe klant. Contant voor het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak. Het reageren op een bestelling, (aan)vraag en/of boeking

b) De naam en het email adres worden gebruikt om afspraken te bevestigen, afspraak herinneringen, afspraken te wijzigen, afspraken te annuleren, facturen versturen, feedback verzoeken, verjaardag mail, informatie toe te sturen over activiteiten en/of diensten van Beautastic. één keer per maand word er een nieuwsbrief verzonden. Hiervoor is toestemming nodig. Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar info@beautastic.nl

c) De gezondheidsgegevens huiddiagnose, nageldiagnose en haardiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren. 

d) De informatie over product gebruik van de gegeven behandelingen wordt gebruikt om eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat. De informatie over het thuis gebruik van de producten word gebruikt om op de hoogte te zijn van wat mijn klanten graag gebruiken qua producten.

e) De voor- en nafoto’s van de behandelingen kunnen worden gebruikt voor publicatie of reclame doeleinde na mondelinge toestemming.

f) De betaling afhandeling word gebruikt omdat Beautastic wettelijk is verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

3. Bewaartermijnen

Beautastic verwerkt en bewaart de persoonsgegevens tot 1 jaar na de laatste behandelingen of het moment dat er verzocht wordt ze te verwijderen. Aansluitend worden alle persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beautastic passende en organisatorische maatregelen getroffen

4.2 Beautastic maakt voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik van verschillende diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerkers is een verwerkers overeenkomst afgesloten.

5. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via de eigenaresse Romana van Vliet van Beautastic kun je mits bewijs van ID een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegeven in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Beautastic zal je verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst je hier over informeren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van een persoonsgegevens, kun je eveneens contact op nemen met de eigenaresse Romana van Vliet van Beautastic. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beautastic de gegevens verwerkt of de verzoeken behandeld kun je contact opnemen met autoriteit persoonsgegevens.

Eventuele vragen en/of opmerkingen over deze privacy verklaring kun je contact opnemen met de eigenaresse Romana van Vliet van Beautastic via 06-11222734 of info@beautastic.nl

Beautastic wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.ml/ml/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Bekijk de Privacyverklaring regelmatig.

Cookies